Náhrada světelných zdrojů ve svítidlech za úsporné zdroje světla

Výměna stávajícího světelného zdroje ve svítidle musí být v souladu s podmínkami Zákona 22/1997 Sb. doplněného Zákonem 71/2000 Sb., který vláda ČR ratifikovala a je doplněn Nařízením vlády 168/1997 Sb. ve znění Nařízení vlády 281/2000 Sb. a Nařízením vlády 169/1997 Sb. z hlediska EMC (elektromegnetická kompatibilita – radiové odrušení).
Uvedené právní dokumenty jsou v souladu s Evropskou legislativou platnou ve všech státech EU.
V případě nesplnění uvedených právních dokumentů by se jednalo o neoprávněné uvedení výrobku do oběhu, což by bylo v příkrém rozporu s uvedeným Zákonem o technických požadavcích na výrobky.
Záměna světelného zdroje za např. tzv. kompaktní zářivky nebo LED zdroje s integrovanou elektronickou předřadníkovou částí v patici samostatně ověřenou ve smyslu příslušných harmonizovaných norem je možná jako plnohodnotná náhrada za původní žárovkový světelný zdroj s příslušným závitem patice (E14, E27 apod.). V takovém případě se nejedná o zásadní změnu tepelných vlastností původního svítidla ověřeného pro žárovkový světelný zdroj.
Ve všech ostatních případech kdy se jedná o náhradu zářivkových či výbojkových světelných zdrojů za jiný druh, např. LED, kde je vyžadována částečná nebo kompletní výměna původní elektrické výzbroje svítidla a tím dochází k výrazné změně tepelných poměrů, světelně technických vlastností i celkové změně z hlediska EMC od původního stavu. Jedná se v takovém případě o zásadní změnu konstrukce svítidla, která jednoznačně vyžaduje zcela nové ověření shody s příslušnými harmonizovanými normami před uvedením do oběhu a vypracování nového ES Prohlášení o shodě. Takovou změnou je např. i odstranění zářivkového startéru a jeho zkratování. Uvedený Zákon č.22/1997 Sb. vyžaduje splnění požadavků příslušných norem nejenom při jejich dovozu či výrobě, ale také při repasi (rekonstrukci) svítidla o kterou se v takovém případě jednoznačně jedná, viz §12 odstavec 2.
Splnění požadavků citovaného Zákona se vztahuje na výrobce, dovozce a distributory před uváděním výrobků na trh viz §8.
Z uvedeného vyplývá, že dovoz, výroba i repase svítidel ve snaze o snížení spotřeby elektrické energie by měly být prováděny v souladu s požadavky platného Zákona o technických požadavcích na výrobky (Zákon č. 22/1997 Sb.), aby se předešlo neoprávněnému uvádění výrobků do oběhu a případným následným škodám na zdraví nebo majetku.
Za nedodržení požadavků uvedeného Zákona může orgán dozoru uložit shora jmenovaným subjektům podle §19 pokutu až do výše 20 milionů korun.

Příspěvek byl publikován v rubrice Odborné texty, Osvětlování. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.