Partneři

Mediální

ELEKTROTECHNIKA  V  PRAXI – odborný elektrotechnický časopis – Časopis  Elektrotechnika v praxi je určen pro všechny zájemce pro elektrotechniku, vedoucí pracovníky v oboru elektro, revizní techniky, projektanty, elektrikáře a slaboproudaře. Je zaměřen na elektrotechniku, energetiku, automatizaci, měření a regulaci a elektroniku. Časopis vychází v celé České a Slovenské republice. Vychází 6x ročně. Vydává: Bael

Časopis ELEKTROINSTALATÉR je zaměřen na praxi v oboru elektro. Přináší aktuální informace o nových výrobcích, technologiích a vývojových trendech u nás i v zahraničí a praktické rady nejen odborné, ale i v oblasti dalšího vzdělávání, obchodu, právního a daňového poradenství. Pozornost je věnována i změnám elektrotechnických norem a předpisů a různým akcím, veletrhům a výstavám doma i v zahraničí.

Časopis SVĚTLO přináší informace z praxe světelné techniky a využití světla a slouží mimo jiné k publikování výsledků vývoje a výzkumu v oboru. Jedná se o odborný recenzovaný časopis, určený pro architekty a projektanty, pro výrobce, dovozce a prodejce v oblasti světelné techniky, poradenské a  technické  služby  a v  neposlední  řadě i  pro  studenty, učitele a ostatní zájemce o informace z oboru. Časopis byl založen roku 1998 a vychází 6 × ročně, od roku 2011 je na www.svetlo.infok dispozici také v listovací verzi. Vydává: FCC PUBLIC, s. r. o.

Časopis VÝSTAVBA MĚST A OBCÍ je odborný čtvrtletník určený pro výstavbu, rekonstrukci a revitalizaci staveb i území včetně infrastruktury. Obsahuje důležité informace pro investory, projektanty, pracovníky stavebních firem a stavební úřady měst a obcí a přináší informace také pro potřeby orgánů územního plánování a územní rozvoj. Vydává: Moravská reklamní, spol. s r.o.